Medewerker aan het woord ‘Bij Accrete is het systeem ondergeschikt aan de ontwikkeling van het kind’

Peterjan Jansen was sinds 2005 actief bij Accrete. Eerst als directeur van een tweetal scholen en daarna als directeur Onderwijs & Ontwikkeling. In deze bovenschoolse functie maakte hij van dichtbij mee hoe Accrete de overgang in gang zette van het leerstofjaarklassensysteem - waarbij kinderen worden gegroepeerd naar leeftijd - naar het gepersonaliseerd ontdekkend leren. “Ieder kind is uniek. Zijn of haar ontwikkeling is altijd leidend bij Accrete.”

WerkenBijAccrete.nl

Peterjan nam in 2022 afscheid als directeur en geniet nu van zijn pensioen. Hij kijkt met voldoening terug op de mooie tijd bij Accrete en de veranderingen die deze organisatie doormaakte. “We hebben veel geïnvesteerd in gesprekken met medewerkers over de transitie naar gepersonaliseerd ontdekkend leren”, legt Peterjan uit. “Ik merkte daarin een positieve eensgezindheid. Dat is een verschil met andere stichtingen in onze omliggende regio.”

Daarbij is de ambitie van Accrete dat ieder kind vanaf 0 jaar zich in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau kan ontwikkelen. Peterjan: “En dat het kind op zijn 12e of 13e uitstroomt naar vervolgonderwijs dat recht doet aan zijn capaciteiten en talenten.”

Inclusief onderwijs

Peterjan ziet Accrete als een vooruitstrevende organisatie, die veel aandacht heeft voor inclusief onderwijs. “Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich naar zijn of haar capaciteit en talenten. Daarbij is het systeem ondergeschikt aan die ontwikkeling. Het ene kind heeft meer ondersteuning nodig dan het andere. Daar zijn onze gebouwen en ons ontwikkelaanbod ook op gericht. Zo heeft Accrete praktijkklassen, waar kinderen die graag met hun handen werken een dagdeel in de week naar toe kunnen. Maar we bieden ook voltijd hoogbegaafdheidsonderwijs.”

Alle kinderen aan boord

Accrete vermijdt daarbij termen als ‘een gemiddeld of bovengemiddeld kind’. “De overheid heeft het over excellent onderwijs”, ziet Peterjan. “Maar als een kind met een IQ van 80 zich naar zijn kunnen ontwikkelt, is dat ook excellent. Het kind doet wat het kan, wat kun je nog meer verwachten? Accrete biedt zo veel mogelijk ondersteuning om alle kinderen aan boord te kunnen houden en een verwijzing naar andere vormen van onderwijs te vermijden.”

Bijdragen aan ontwikkeling naar volwassenheid

Tot slot, wat is volgens Peterjan zo mooi aan het onderwijs en kinderopvang? “De unieke mogelijkheid om een relatie op te bouwen met een kind en het te begeleiden in de ononderbroken ontwikkeling naar volwassenheid”, antwoordt hij. “Dat je een kind vertrouwen, een positief zelfbeeld en succesverhalen kan geven. Zodat ze ontdekken wat ze kunnen. Het vertrouwen dat je krijgt en de voldoening die het geeft, is geweldig. Ik vind dat de mooiste baan die ik kan bedenken.”

Medewerkers aan het woord Dit is de impact van onze medewerkers!

Waarom werken bij Accrete zo leuk en vol impact is? Jouw hopelijk toekomstige collega’s vertellen je graag over hun persoonlijke expeditie bij ons. Lees over de ervaringen van onze leerkrachten en de impact die zij iedere dag creëren.